Dansa Teràpia

Les sessions de dansa teràpia enfocades per a gent de la 3a edat serveixen per anar agafant més consciència d’un mateix i ajudar a integrar
 aspectes psicofísics.
A nivell corporal, permet connectar amb el propi cos, les
 sensacions corporals, amb les articulacions, els ossos, la musculatura tot donant 
consciència dels dolors propis de la edat. Ajuda a poder-los identificar, a poder
 agafar eines per prevenir-los i en cas de tensions a poder-los alliberar. Així doncs ajuda a millorar els seus moviments per poder guanyar en autonomia 
i millorar o mantenir la qualitat de vida, evitant ser presoners del seu cos.
També els permet extreure a través de la dansa les emocions, poder-les
 reconèixer, viure en moviment i saber de quina manera es somatitzen i
 manifesten en el cos per conèixer-nos millor i gestionar millor les diferents situacions.